l l e s r o f : c o n s u l t i n g verkar inom en rad områden, ja, faktiskt alla områden om så önskas. Kunden bestämmer - llesrof : consulting utför. För närvarande är vi mest aktiva inom områdena elektronisk musik, fotografering, specialanpassade IT-infrastrukturlösningar för krävande miljöer, och trafikvett. Vi strävar alltid efter att se helheten och hjälper våra uppdragsgivare att satsa på sin kärnverksamhet för att utveckla unika tjänster med nytänkande i effektivitet och lönsamhet. Klicka på de små bilderna nedan för att läsa inläggen bakom dem.